laptop z LEXem

Duża zmienność prawa, rosnąca liczba obowiązków samorządów oraz wielozadaniowy charakter pracy urzędników gminnych wymagają ciągłego doskonalenia kompetencji oraz szybkiego dostępu do wiarygodnych informacji. Z tego powodu powstał program LEX Urząd, czyli nowoczesne i wygodne środowisko pracy dla pracowników urzędu gminy.