LEX Administracja to serwis dla całego urzędu, wspierający urzędników w wykonywaniu codziennych obowiązków. Jest doskonałą pomocą dla wszystkich wydziałów samorządów - na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Zapewnia dostęp do pełnej bazy prawodawstwa, praktycznych dokumentów branżowych, porad ekspertów prawa samorządowego oraz nowoczesnych narzędzi niezbędnych przy tworzeniu prawa miejscowego.

 
 
LEX Administracja zawiera pakiety tematyczne, skierowane do różnych wydziałów w samorządzie. Dzięki temu wszyscy urzędnicy otrzymają wsparcie merytoryczne przy zarządzaniu pracą urzędu, wydawaniu aktów administracyjnych oraz tworzeniu i aktualizowaniu aktów prawa lokalnego.
 

W LEX Administracja znajdziesz pakiety, dostosowane
do potrzeb całego urzędu:

Samorządowcu, tego NIE znajdziesz u konkurencji!

Tylko w programie LEX Administracja zyskasz nielimitowany dostęp do infolinii merytorycznych z zakresu zamówień publicznych i prawa oświatowego. Do Twojej dyspozycji są również eksperci z infolinii podatkowo-rachunkowej oraz kadrowo – HR-owej. Ale to nie wszystko: rocznie możesz zadać nawet 500 pytań e-mailem, na które odpowiedzą nasi specjaliści.

Poznaj unikalne korzyści, które daje Ci LEX Administracja:

Zegar Legislacyjny

Narzędzie monitorujące aktualność w aktach prawa miejscowego, których podstawa prawna zostanie zmieniona lub uchylona. Dzięki Zegarowi Legislacyjnemu samorządowcy mogą monitorować aktualność wydawanych przez siebie aktów prawa miejscowego. Zegar Legislacyjny działa w oparciu o komplet prawa miejscowego dostępny w programie LEX Administracja.

Kompletna baza aktów prawa miejscowego od 1999 r.

Pozwala urzędnikom na przegląd i analizę konkretnych aktów np. w ramach swojej gminy, powiatu czy województwa. Dzięki temu można łatwo porównać propozycje własnych uchwał czy zarządzeń i ewentualnie je skorygować.
WAŻNE: komplet aktów prawa miejscowego jest na bieżąco oceniany co do aktualności!

LEX Edytor

Narzędzie, które łączy pracę w systemie LEX z edytorem MS Word. Dzięki niemu tworzysz i aktualizujesz pisma, umowy oraz inne dokumenty powołujące przepisy lub orzeczenia. Najważniejszą funkcją narzędzia LEX Edytor jest weryfikowanie aktualności powołanych przepisów w treści danego dokumentu stworzonego w jednostce samorządowej.
WAŻNE: LEX Edytor działa w oparciu o powiazania użyte w treści przepisów, sygnatur orzeczeń sądowych oraz jednostek redakcyjnych aktów prawnych, które są dostępne w systemie LEX.

MPZP

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opublikowane po 1999 r. i jednocześnie zwizualizowane na mapie Google.
MPZP stanowią użyteczne narzędzie w Twojej codziennej pracy, ponieważ:

 • zapewniają szybkie dotarcie do miejscowych planów z całej Polski
 • gwarantują pracę naaktualnych planach zagospodarowania przestrzennego
 • umożliwiają bezpośrednie wyszukiwanie i pracę na mapach topograficznych

Procedury

Praktyczny przewodnik po procedurach prawnych stosowanych w JST (m.in. z zakresu KPA, zamówień publicznych, prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ale też ochrony środowiska i prawa budowlanego).
Wszystkie procesy przedstawione są „krok po kroku” w postaci interaktywnych, czytelnych diagramów. Są one opatrzone autorskimi poradami, komentarzem eksperckim, orzecznictwem i podstawami prawnym.
WAŻNE: Schematy procedur (diagramy) wskazują, jak postępować w danej sytuacji. Pokazują różne scenariusze przebiegu danego procesu lub postępowania, terminy określonych działań, czynności wymagane prawem oraz potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Sugerują, która ścieżka postępowania może być potencjalnie najkrótsza.

Analizy problemów samorządowych

Zbiór wszystkich dokumentów na dany temat w JEDNYM miejscu. W ten sposób zyskujesz pełną wiedzę nt. zakresu nadchodzących zmian prawnych, a eksperci „krok po kroku” wyjaśniają, jak realizować wynikające z nich obowiązki i ustrzec się mogących się pojawić problemów.
Na analizy problemów samorządowych składają się m.in.: komentarze praktyczne, poradniki, podstawa prawna, wzory dokumentów, orzecznictwo oraz odpowiedzi ekspertów na pytania użytkowników LEX Administracja.

Linie orzecznicze

Gotowa analiza orzeczeń sądowych (sądów powszechnych i administracyjnych). Wskazują główne poglądy lub dominujące trendy w problematycznych sprawach, które dotyczą samorządów.
Praktyczne wnioski dla samorządów z analizy orzecznictwa:

 • wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z prawem
 • mniejsze ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej
 • łatwiejsze przygotowanie skutecznej argumentacji procesowej

Infolinia Zamówienia Publiczne

Jedyna na rynku infolinia merytoryczna, której eksperci udzielą Ci fachowej i szybkiej pomocy w obszarze zamówień publicznych. Co ważne, jako użytkownik programu LEX Administracja nie masz ograniczeń w liczbie zadawanych pytań!

Zakres tematyczny infolinii to m.in.:

 • elektronizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w jednostkach samorządowych
 • przygotowanie dokumentacji postępowania przetargowego
 • wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu samorządowym
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
 • zapytania ofertowe

WAŻNE Infolinia funkcjonuje w ramach Centrum Pomocy Profesjonalisty. Obsługują ją eksperci z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej – kancelarii, która specjalizuje się w prawie zamówień publicznych

Infolinia Prawa Oświatowego

Jedyna na rynku infolinia merytoryczna, której eksperci udzielą Ci natychmiastowego wsparcia z zakresu oświaty w kontekście samorządu terytorialnego. Co ważne, jako użytkownik programu LEX Administracja nie masz ograniczeń w liczbie zadawanych pytań!

Zakres tematyczny infolinii to m.in.:

 • zasady finansowania oświaty, udzielania i rozliczania dotacji i subwencji dla szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
 • procedury konkursowe na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
 • tworzenie i przekształcanie szkół
 • prowadzenie oraz sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi

W ramach oferty LEX Administracja do dyspozycji samorządowców są również eksperci dyżurujący na infoliniach z zakresu: finansów publicznych, podatków i opłat lokalnych oraz prawa pracy i kadr

Usługa Zamów wzór dokumentu

Szybkie i profesjonalne przygotowanie wzoru dokumentu dostosowanego do potrzeb danego urzędu.

Eksperci tworzą wzory dokumentów na zamówienie samorządowców z następujących zakresów: ustrój JST, prawo administracyjne, zamówienia publiczne czy oświata.

Nasi eksperci przygotują dla Ciebie wzory dokumentów jak:

 • Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy po wygaśnięciu mandatu radnego
 • Informację przewodniczącego rady o przemijającej przeszkodzie w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta

Akademia Samorządowca

Jest to platforma eksperckiej i łatwej do zastosowania w praktyce wiedzy w 3 wygodnych formach:

 1. Webinary „na żywo”
  • Aktualne tematy i najważniejsze problemy prawne JST
  • Szkolenia prowadzone przez ekspertów praktyków
  • Możliwość zadawania pytań podczas wykładów
  • Możliwość zdobycia imiennych certyfikatów
 2. Baza szkoleń online 24h
  Stale dostępne nagrania wcześniejszych webinarów. Jest to idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie – na komputerze lub smartfonie.
 3. LEX Newsy
  Bieżące komentarze i porady ekspertów w formie krótkich nagrań wideo. Wszystkie wypowiedzi tworzą bazę dostępną w programie 24h.

LEX Cloud

Narzędzie online zintegrowane z systemem LEX. Dzięki niemu wygodnie przechowujesz swoje dokumenty oraz bezpiecznie udostępniasz je współpracownikom z urzędu. W ten sposób oszczędzasz sporo czasu i łatwiej się komunikujesz z innymi pracownikami.