LEX Administracja to serwis dla całego urzędu, wspierający urzędników w wykonywaniu codziennych obowiązków. Jest doskonałą pomocą dla wszystkich wydziałów samorządów - na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Zapewnia dostęp do pełnej bazy prawodawstwa, praktycznych dokumentów branżowych, porad ekspertów prawa samorządowego oraz nowoczesnych narzędzi niezbędnych przy tworzeniu prawa miejscowego.

 
 
LEX Administracja zawiera pakiety tematyczne, skierowane do różnych wydziałów w samorządzie. Dzięki temu wszyscy urzędnicy otrzymają wsparcie merytoryczne przy zarządzaniu pracą urzędu, wydawaniu aktów administracyjnych oraz tworzeniu i aktualizowaniu aktów prawa lokalnego.
 

W LEX Administracja znajdziesz pakiety, dostosowane
do potrzeb całego urzędu: