W dobie wielu zmian prawnych, gwałtownego rozwoju technologii i rosnącej świadomości mieszkańców kwestia kontroli zarządczej nabiera specjalnego znaczenia. I choć sami samorządowcy przyznają, że właściwa kontrola zarządcza ułatwia realizację zadań oraz redukuje ryzyka, zagadnienie to wciąż bywa sprowadzane do niepotrzebnych procedur czy wręcz biurokratyzacji.

Czy na pewno takie podejście jest w 100% słuszne?

Czym jest kontrola zarządcza?

W myśl ustawy o finansach publicznych (art. 68 ust. 1) kontrola zarządcza to ogół działań i czynności zapewniających realizację celów i zadań jednostki w sposób: zgodny z prawem, terminowy, efektywny i oszczędny.

Fakty i mity

Kontrola zarządcza jest często traktowana jako przykry obowiązek czy dodatkowa „papierologia”.

Nic bardziej mylnego!

Fakty i mity dotyczące kontroli zarządczej

nie Sprowadza się do biurokracji

tak Porządkuje procesy i zapewnia standaryzację działań dzięki opisowi kluczowych obszarów zarządzania (cele, mierniki), dokumentowaniu, monitorowaniu i ocenie efektów

nie Jest jednorazowym zadaniem

tak Wspiera samodoskonalenie organizacji poprzez ciągłość diagnozowania, monitorowania i poprawiania realizowanych procesów w jednostce

Dowiedz się więcej o kontroli zarządczej

Ryzyko a kontrola zarządcza w JST

Ryzyko jest terminem obszernym, istnieje jego wiele klasyfikacji. Ryzyko można opisać jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń (pozytywnych i negatywnych), które mogą mieć wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów jednostki lub powodują odchylenia od oczekiwanych rezultatów.

WAŻNE! Zarządzanie ryzykiem jest najszerszym i zarazem najtrudniejszym elementem kontroli zarządczej

5 istotnych faktów o zarządzaniu ryzykiem w JST

ikona

To proces ciągły, a nie jednorazowe działanie – w sposób uporządkowany reguluje wszystkie kwestie związane z zagrożeniami.

ikona

Systemowo pomaga w identyfikacji zagrożeń, ocenie ryzyka i wdrożeniu mechanizmów kontrolnych – w codziennej działalności.

ikona

Jest „wspólna sprawą” – w różnym stopniu jest obowiązkiem zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem

O programie LEX Kontrola Zarządcza

Jesteśmy blisko naszych Klientów. Znamy specyfikę i potrzeby jednostek samorządu terytorialnego.

Wiemy, że zapewnienie skutecznego systemu kontroli zarządczej może być wyzwaniem. Czy realizując cele i zadania można mieć ryzyko pod kontrolą? Jak szybko sprawdzić i udokumentować, że działamy zgodnie z prawem i procedurami wewnętrznymi? Czy podsumować ankiety dotyczące samooceny?

Nie chodzimy na skróty! Dlatego przy współpracy z samorządami stworzyliśmy nowy i unikalny na rynku system – LEX Kontrola Zarządcza. Jak do tego doszło?

Po pierwsze. Najpierw odbyliśmy wielokrotne konsultacje w JST. Korzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia samych urzędników, ale także naszych ekspertów ds. administracji publicznej. Przeprowadziliśmy także liczne badania rynkowe, ankiety i spotkania pilotażowe wśród kierowników jednostek, sekretarzy oraz audytorów wewnętrznych.

Po drugie. Uzyskaną w ten sposób praktyczną wiedzę przełożyliśmy na łatwe w obsłudze oprogramowanie. Wspiera ono samorządowców w realizacji procesów i obowiązków wynikających z kontroli zarządczej.

Zobacz, jak LEX Kontrola Zarządcza wspiera 5 najważniejszych procesów kontroli zarządczej

1

Przygotowanie planu działalności
Więcej o tworzeniu planu działalności ➞

2

Monitorowanie zgodności z prawem i procedurami wewnętrznymi
Więcej o monitorowaniu zgodności z prawem ➞

5

Dokumentowanie działań realizowanych w ramach kontroli zarządczej
Więcej o dokumentowaniu kontroli zarządczej ➞