LEX Baza Dokumentów
to nowoczesne i łatwe w obsłudze oprogramowanie, dzięki któremu użytkownik tworzy uporządkowaną bazę wewnętrznych dokumentów prawnych (m.in. procedur, regulaminów, umów, pełnomocnictw). W ten sposób organizacja zyskuje kontrolę nad dokumentacją, co ułatwia jej codzienne funkcjonowanie.


Co więcej, LEX Baza Dokumentów pozwala na prowadzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych (dla urzędów i firm państwowych), dzięki czemu organizacja spełnia wymogi nowej ustawy o jawności życia publicznego*.


Oprogramowanie zostało stworzone na potrzeby pracowników administracji publicznej (administracji rządowej, samorządów, uczelni wyższych, placówek leczniczych), przedsiębiorstw (średnich i dużych firm), samorządów prawniczych oraz kancelarii prawnych.

 

*Zgodnie z projektem ustawy z dnia 8.01.2018 dotyczy przedsiębiorstw państwowych, banku państwowego i spółek zobowiązanych, w których udział Skarbu Państwa lub innej spółki zobowiązanej z udziałem Skarbu Państwa, nie przekracza 20% kapitału zakładowego lub 20% liczby akcji.