Uchwalona 4 lipca 2019 r. nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego to największa od 2012 r. zmiana procedury cywilnej. Nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. Naczelnym celem, jaki przyświecał projektodawcom było przeciwdziałanie przewlekłości, pieniactwu, obstrukcji procesowej, ale też zapewnienie pozwanym realnej możliwości podjęcia obrony na etapie postępowania sądowego.

Nowelizacja KPC wprowadza szereg rewolucyjnych rozwiązań, m.in.: posiedzenia organizacyjne, na których będą tworzone plany rozprawy, regulacje ograniczające możliwość wnoszenia zarzutów potrącenia, przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego dla przedsiębiorców, mechanizmy zapobiegające obstrukcji procesowej, zmiany dotyczące gromadzenia materiału dowodowego, przemodelowanie instytucji zażalenia oraz zmiany w zakresie wysokości opłat sądowych od pism procesowych.

Jesteś przygotowany do zmian?
Wiesz, jak reforma wpłynie na Twoją codzienną pracę?

Zapraszamy na cykl szkoleń, podczas których omawiamy zmiany!

data27.11.2019czas15:30

Skierowanie sprawy na rozprawę - czynności poprzedzające w związku z reformą KPC

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – cel nowelizacji
 2. Idea fazy przygotowawczej w postępowaniu cywilnym
 3. Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia
 4. Odpowiedź na pozew
 5. Pisma przygotowawcze
 6. Posiedzenie przygotowawcze
 7. Ugodowe zakończenie sporu
 8. Plan rozprawy
 9. Rozstrzygnięcie sprawy na jednym terminie rozprawy
 10. Przebieg rozprawy według planu
 11. Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów
 12. Zakaz zaskakiwania stron orzeczeniami
 13. Wyrok zaoczny
 14. Podsumowanie, wnioski

Prowadzi ekspert:

dr hab. Aneta Łazarska

Wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie i wykładowca Uczelni Łazarskiego, specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, gospodarczym i ustrojowym. Autorka kilku monografii, komentarzy, kilkudziesięciu artykułów oraz felietonów z cyklu dobrych praktyk sędziowie — pełnomocnicy procesowi.

Zapisz się

data18.12.2019czas14:00

Nowe obowiązki pełnomocników procesowych po nowelizacji procedury cywilnej

Program szkolenia:

 1. Cel i założenia projektowanej zmiany - stan obecny
 2. Obowiązki pełnomocników procesowych w okresie poprzedzającym wytoczenie powództwa
 3. Obowiązki pełnomocników procesowych związane ze skierowaniem sprawy na rozprawę
 4. Podwyższenie wymogów formalnych co do pism składanych przez profesjonalnych pełnomocników
 5. Nadużycie prawa porocesowego i sposób na jego eliminację, a obowiązki stron procesowych
 6. Zmiany w prawie dowodowym istotne z punktu widzenia praktyki pełnomocnika procesowego
 7. Postępowanie w sprawach gospodarczych - nowe obowiązki pełnomocników procesowych
 8. Podsumowanie

Prowadzi ekspert:

Dariusz Skuza

Partner w Departamencie Prawa Procesowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i administracyjnym. Reprezentuje klientów w sporach sądowych i arbitrażowych.

Zapisz się

Szkolenia zrealizowane

data25.09.2019czas9:30

Nowości w zakresie organizacji postępowania cywilnego w związku z nowelizacją KPC

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Cel i założenia projektowanej zmiany
 3. Kluczowe zmiany w postępowaniu cywilnym:
  • przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego
  • pozostawienie pisma bez dalszych czynności
  • pismo niebędące pozwem
  • powództwo oczywiście bezzasadne
  • ograniczenie zarzutu potrącenia
  • posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy
  • zażalenie poziome
 4. Podsumowanie

Czas: 60 minut

Prowadzi ekspert:

mec. Olga Piaskowska

Doktor nauk prawnych, adwokat; starszy asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego; adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS; członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego; współtwórca idei Szkoły Prawa realizowanej na Uniwersytecie SWPS. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz karnego, a także z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Otrzymała wyróżnienie w konkursie Dziennika Gazety Prawnej „Złote Skrzydła” 2014 za rozprawę doktorską. Laureatka IV edycji konkursu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars” – Prawnicy liderzy jutra 2015.

data14.10.2019czas15:30

Zmiany w postępowaniu dowodowym w świetle reformy KPC

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – cel nowelizacji
 2. Zmiany o znaczeniu ogólnym
 3. Planowanie postępowania dowodowego
 4. Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna
 5. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym (decyzje procesowe sądu, wnioski dowodowe, obowiązki ciężary procesowe stron)
 6. Zeznania świadka (dopuszczalność dowodu z zeznań świadka na piśmie, dopuszczalność łącznia funkcji świadek – ekspert)
 7. Dowody z dokumentów
 8. Opinia biegłego
 9. Zmiany w postępowaniu dowodowym w postępowaniu gospodarczym
 10. Prekluzja w zakresie postępowania dowodowego
 11. Podsumowanie, wnioski

Prowadzi ekspert:

dr hab. Aneta Łazarska

Wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie i wykładowca Uczelni Łazarskiego, specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, gospodarczym i ustrojowym. Autorka kilku monografii, komentarzy, kilkudziesięciu artykułów oraz felietonów z cyklu dobrych praktyk sędziowie — pełnomocnicy procesowi.

data6.11.2019czas14:00

Zmiany w postępowaniach odrębnych w związku z reformą KPC

Program szkolenia:

 1. Cele projektowanej nowelizacji
 2. Postępowanie uproszczone
 3. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 4. Elektroniczne postępowanie upominawcze
 5. Postępowanie nakazowe i postępowanie  upominawcze
 6. Odrębności postępowania gospodarczego
 7. Przepisy przejściowe
 8. Uwagi końcowe

Prowadzi ekspert:

mec. Łukasz Warszawski

Senior Associate w zespole Doradztwa Korporacyjnego w Kancelarii Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. Radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz prawie procesowym. Zajmuje się obsługą prawną transakcji fuzji i przejęć oraz bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów krajowych, jak i zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów korporacyjnych.

Zapisz się

Wolters Kluwer = 30 lat doświadczenia w dostarczaniu wiedzy prawnej

eksperci

cenieni eksperci

aktualizacje zasobów

codzienne aktualizacje zasobów

najnowocześniejsze rozwiązania

najnowocześniejsze rozwiązania

Nad jakością merytoryczną publikowanych treści czuwa zespół kilkudziesięciu redaktorów!