Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE

NAGRANIE webinaru
Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE

Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie środków unijnych jest jednym z głównych czynników napędzających polską gospodarkę. Niestety, realizacja projektów unijnych, mimo bogatego doświadczenia i beneficjentów i instytucji pośredniczących lub zarządzających, bardzo często wiąże się nieprawidłowościami skutkującymi korektami finansowymi.

Najwięcej wątpliwości i kontrowersji budzą procedury udzielania zamówień finansowanych ze środków unijnych, szczególnie te które z założenia miały stanowić ułatwienie dla beneficjentów, czyli zasada konkurencyjności czy rozeznanie rynku.

Jakie są tego przyczyny? Na co należy zwrócić uwagę w trakcie realizacji projektu i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia? Jak unikać błędów przy udzielaniu zamówień? Na te pytania odpowiadał Ekspert w trakcie szkolenia. Dodatkowo, poruszone zostały zagadnienia:

  • ogólne zasady kwalifikowalności wydatków,
  • reguły sporządzania zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności (obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy zapytania ofertowego),
  • formułowanie warunków udziału w postępowaniu,
  • prawidłowe zasady określania kryteriów oceny ofert – stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  • prowadzenie postępowania,
  • wymierzanie korekt finansowych w ramach zasady konkurencyjności (podstawowe zasady),
  • sposób obrony beneficjenta przed korektami finansowymi.
 
 
Aby zobaczyć nagranie szkolenia, wypełnij formularz.
Na podany adres e-mail otrzymasz link do zapisu video.
strzałka w dół
Imię i nazwisko*
Invalid Input
Invalid Input
Email*
Pole wymagane
Nazwa organizacji
Stanowisko
Invalid Input
Telefon*
Konsultant zadzwoni na podany numer w ciągu 2 dni roboczych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji dostępu do zamówionego webinaru, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji ww. dostępu, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com.
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
 

Szkolenie prowadził:

Paweł Sendrowski

Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej.

Specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku.

Wraz ze wspólnikiem Bartoszem Kozłowskim od 2014 roku prowadzi z ramienia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Jego klientami są zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki publiczne.