Zobacz nagranie webinaru
Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE

Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE

Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie środków unijnych jest jednym z głównych czynników napędzających polską gospodarkę. Niestety, realizacja projektów unijnych, mimo bogatego doświadczenia i beneficjentów i instytucji pośredniczących lub zarządzających, bardzo często wiąże się nieprawidłowościami skutkującymi korektami finansowymi.