BEZPŁATNY webinar
Bezpłatny webinar Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE

Webinar Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE

Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie środków unijnych jest jednym z głównych czynników napędzających polską gospodarkę.

Niestety, realizacja projektów unijnych, mimo bogatego doświadczenia i beneficjentów i instytucji pośredniczących lub zarządzających, bardzo często wiąże się nieprawidłowościami skutkującymi korektami finansowymi.

Najwięcej wątpliwości i kontrowersji budzą procedury udzielania zamówień finansowanych ze środków unijnych, szczególnie te które z założenia miały stanowić ułatwienie dla beneficjentów, czyli zasada konkurencyjności czy rozeznanie rynku.