Pobierz ebook
Elektronizacja zamówień publicznych – problemy z praktyki

Elektronizacja zamówień publicznych – problemy z praktyki

18 października 2018 r. to ważna data dla uczestników rynku zamówień publicznych. Postępowania o wartości równej bądź wyższej od progów unijnych, które zostały wszczęte od tej daty, są prowadzone obligatoryjnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.