Uczestnicy rynku zamówień publicznych doświadczają ostatnio ważnych zmian. Od niedawna obowiązuje elektronizacja postępowań o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, a już niebawem rynek ma funkcjonować na podstawie zupełnie nowej ustawy. Zapraszam do zapoznania się znagraniem ze szkolenia online, które poprowadziła w tym temacie prof. Małgorzata Sieradzka.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

1. Elektronizacja zamówień publicznych - podsumowanie zmian dokonanych w 2018 roku.

2. miniPortal – nowe narzędzie dla uczestników rynku zamówień publicznych + nowe plany Ministerstwa Przedsiębiorczości

3. Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium po 17 października 2018 r.

4. Ustawa o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych.

5. Diagnoza stanu obecnego zamówień publicznych.

6. Kierunek zmian w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych.

7. Najistotniejsze założenia nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Anna Stańczuk
redaktor naczelna działu Administracja Publiczna