Polecamy Państwa szczególnej uwadze nowość dostępną w programie: J.E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, WKP 2018. Praktyczny i pomocny komentarz cenionego eksperta zamówień publicznych.

 Dzięki publikacji:

• zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,

• wykonawca uniknie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty.

Komentarz zawiera ponad 1600 orzeczeń (wraz z tezami i uzasadnieniami) Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Dzięki temu wyrobisz sobie właściwe stanowisko w konkretnej sprawie.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:

• ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw,

• ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

• ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw,

• ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.