Nowe zasady prowadzenia postępowań w progach unijnych obowiązują już od 18 października 2018 r. Uczestnicy postępowań, wszczętych po tej dacie, mają obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej we wzajemnych kontaktach.

 Zachęcam do zapoznania się z nagraniem ze szkolenia online, którego tematem była elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi UE. W programie dostępne są również materiały ze szkolenia i test umożliwiający zdobycie certyfikatu z odbytego szkolenia.

Szkolenie poprowadziła prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, adwokat, specjalista z zakresu zamówień publicznych.

Anna Stańczuk

redaktor naczelna działu administracja publiczna