Przedstawiamy nowość dostępną w programie: W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII, WKP 2017

Najnowsze wydanie popularnego komentarza to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

Autorzy zaprezentowali również bogaty dorobek orzecznictwa w tym zakresie - począwszy od sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej, po Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy i doktryny Urzędu Zamówień Publicznych.

W publikacji znajdziesz odpowiedzi m.in. na te pytania:

• w jakim zakresie uproszczono procedury stosowane w zamówieniach publicznych?

• jakie zmiany wprowadzono w zakresie zapewnienia lepszego dostępu do rynku zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom?

• czym jest nowy tryb udzielania zamówień w ramach tzw. partnerstwa innowacyjnego oraz kiedy i jak się go stosuje?

• jakie korzyści wynikają z wprowadzenia zasady proporcjonalności do czynności przygotowania i prowadzenia postępowania?

• co się zmieniło w postępowaniach na usługi społeczne o wartości poniżej progów unijnych?

• czym jest nowa procedura odwrócona w zamówieniach publicznych? Kto i kiedy może ją stosować?

• co się zmieniło w zakresie składania i uzupełniania oświadczeń oraz dokumentów przez wykonawców?

Zachęcam do zapoznania się z publikacją.

Anna Stańczuk

Wydawca LEX Zamówienia Publiczne