LEX Windykacje to unikatowa na rynku, kompleksowa baza informacji z zakresu windykacji należności, obejmująca płaszczyznę cywilną, podatkową i karną. Stanowi narzędzie pracy prawników nadzorujących proces windykacji, specjalistów ds. windykacji, pracowników działów windykacyjnych w firmach, a także księgowych.

LEX Windykacje ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie procesu windykacji na każdym etapie (sprawdzenia informacji o kontrahencie, poprzez zawarcie umowy, dobór środka zabezpieczającego, negocjacje, postępowanie sądowe i egzekucję komorniczą).