BEZPŁATNY e-book
Bezpłatny

Bezpłatny webinar Obowiązkowy split payment

Od 1 listopada 2019 r. przy płatności za niektóre towary i usługi obowiązywać będzie obowiązkowy system podzielonej płatności.

 
BEZPŁATNE nagranie webinaru
Nagranie webinaru Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian

Nagranie webinaru Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian

Każdy pracodawca przetwarza dane osobowe na bardzo szeroką skalę, które wykorzystywane są w wielu różnych celach. Zbieranie i przetwarzanie danych zaczyna się już na etapie rekrutacji, trwa przez cały okres zatrudnienia jak również już po ustaniu stosunku pracy.

 
BEZPŁATNY webinar
Bezpłatny webinar Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE

Webinar Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE

Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie środków unijnych jest jednym z głównych czynników napędzających polską gospodarkę.

Niestety, realizacja projektów unijnych, mimo bogatego doświadczenia i beneficjentów i instytucji pośredniczących lub zarządzających, bardzo często wiąże się nieprawidłowościami skutkującymi korektami finansowymi.

Najwięcej wątpliwości i kontrowersji budzą procedury udzielania zamówień finansowanych ze środków unijnych, szczególnie te które z założenia miały stanowić ułatwienie dla beneficjentów, czyli zasada konkurencyjności czy rozeznanie rynku.

Bezpłatny e-book
Poznaj pierwszą 5tkę pytań o zamówieniach publicznych

LEX Zamówienia Publiczne to program, którego użytkownicy zyskują praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych.

Pobierz darmowy e-book i poznaj odpowiedzi udzielane przez naszych ekspertów z zakresu zamówień publicznych.

 
Zobacz nagranie webinaru
Budżet obywatelski na nowych zasadach

Budżet obywatelski na nowych zasadach

Uchwalona na początku 2018 r. nowelizacja ustaw samorządowych wprowadziła m. in. przepisy regulujące podstawowe mechanizmy budżetu obywatelskiego w jednostkach samorządu terytorialnego.