BEZPŁATNY webinar
Bezpłatny webinar Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE

Webinar Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE

Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie środków unijnych jest jednym z głównych czynników napędzających polską gospodarkę.

Niestety, realizacja projektów unijnych, mimo bogatego doświadczenia i beneficjentów i instytucji pośredniczących lub zarządzających, bardzo często wiąże się nieprawidłowościami skutkującymi korektami finansowymi.

Najwięcej wątpliwości i kontrowersji budzą procedury udzielania zamówień finansowanych ze środków unijnych, szczególnie te które z założenia miały stanowić ułatwienie dla beneficjentów, czyli zasada konkurencyjności czy rozeznanie rynku.

 
Zobacz nagranie webinaru
Budżet obywatelski na nowych zasadach

Budżet obywatelski na nowych zasadach

Uchwalona na początku 2018 r. nowelizacja ustaw samorządowych wprowadziła m. in. przepisy regulujące podstawowe mechanizmy budżetu obywatelskiego w jednostkach samorządu terytorialnego.