Brak wolnych miejsc na webinarze

Baner Webinar RODO 1153x172 v2

 

Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych – jak to zrobić krok po kroku?

 

 

Unijne rozporządzenie RODO powtarza słowo „ryzyko” ponad siedemdziesiąt razy. Zarówno podmioty publiczne jak i podmioty prywatne są zobowiązane do analizy ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych. Natomiast przeprowadzenie tzw. oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) zależy od wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Nie ma więc wątpliwości, że każdy administrator i przetwarzający powinni przykładać dużą wagę do tego procesu. Należyte zorganizowanie procesu analizy ryzyka w organizacji staje się zatem podstawowym elementem budowy systemu ochronnych danych i realizacji zasady rozliczalności.

 

 

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i dowiedz się:

 

  • jaką przykładową metodologię można stosować przy analizie ryzyka,
  • w jaki sposób oceniać, które operacje przetwarzania wiążą się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób w Twoim sektorze
  • jak ocenić czy mamy do czynienia z przetwarzaniem danych na dużą skalę,
  • jak przeprowadzać proces oceny skutków dla ochrony danych (DPIA),
  • jak udokumentować proces szacowania ryzyka.

 

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona

 

Szkolenie online prowadzi:


DominikLubaszK

dr Dominik Lubasz Absolwent studiów prawniczych na WPiA UŁ o specjalizacji europejskie prawo gospodarcze, a także studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Robert H. Smith School of Business – University of Maryland. oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy). Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego. Ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej w zakresie m.in. ochrony danych osobowych.