Z przyjemnością informujmy, że do programu LEX Tłumaczenia dołączyliśmy w ostatnim czasie tłumaczenia na język rosyjski najważniejszych polskich aktów dotyczących zatrudniania cudzoziemców (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

Kodeks pracy (Dz.U.2018.917),
Ustawa o cudzoziemcach (Dz.U.2018.138),
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2018.138),
Rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U.2017.2346),
Rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U.2017.2345).

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

Ustawa o podatku od towarów i usług w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.650),
Prawo przedsiębiorców w języku angielskim (Dz.U.2018.646),
Kodeks postępowania karnego w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.730).

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

Kodeks pracy w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.305),
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi w języku angielskim (Dz.U.2018.138),
Ustawa o grach hazardowych w języku angielskim (Dz.U.2018.650).

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

Prawo telekomunikacyjne w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.1907),
Ustawa o podatku od spadków i darowizn w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.644),
Prawo ochrony środowiska w języku angielskim (Dz.U.2018.9),
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w jęz. angielskim (Dz.U.2017.2278).

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

  • Prawo zamówień publicznych w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.2018),
  • Ustawa o podatku akcyzowym w języku angielskim (Dz.U.2017.937)
  • Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w języku angielskim (Dz.U.2018.512).