Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w języku angielskim (Dz.U.2018.1499) oraz
Ustawa o ochronie danych osobowych w języku angielskim (Dz.U.2018.1669).

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.1693),
 • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.1969),
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.1669),
 • Kodeks spółek handlowych w języku angielskim (Dz.U.2018.1544) oraz
 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska w jęz. angielskim (Dz.U.2018.1722).

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

 • Kodeks karny w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.1600),
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w języku angielskim (Dz.U.2018.1669),
 • Kodeks pracy w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.1076) oraz
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w języku niemieckim (Dz.U.2018.1277).

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

 • Kodeks postępowania cywilnego w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.1499) oraz
 • Ustawa o rachunkowości w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.650).

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

Kodeks cywilny w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.1104),
Ordynacja podatkowa w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.1075),
Prawo upadłościowe w języku angielskim (Dz.U.2018.685),
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece w języku angielskim (Dz.U.2018.1009),
Kodeks karny w języku angielskim (Dz.U.2018.663).