Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka dołączone zostały nowe akty SWN.


Program zawiera obecnie:
akty SWN: 2815
komentarze: 11
monografie: 3
dane teleadresowe: 823