Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka dołączone zostały nowe akty SWN.


Program zawiera obecnie:

  • akty SWN: 2875
  • komentarze: 11
  • monografie: 3
  • dane teleadresowe: 823