LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka to profesjonalny program dedykowany szkołom wyższym, instytutom naukowo-badawczym, bibliotekom szkół wyższych i ośrodków naukowo-badawczych, a także osobom związanym zawodowo ze środowiskiem szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Kompleksowe źródło wiedzy ułatwiające pracę i zapewniające pomoc w interpretacji oraz praktycznym zastosowaniu przepisów.

 

Zawartość programu to baza prawa oraz wyselekcjonowane tematycznie dokumenty, a wśród nich niepublikowane w oficjalnych źródłach akty SWN - uchwały, statuty, opinie, zarządzenia czy protokoły kilkudziesięciu instytucji, ponadto zbiór komentarzy, monografii, wzorów i wyszukiwarka instytucji.