System Prawa Pracy

Wielotomowe opracowanie pod redakcją naukową prof. dr hab. Krzysztofa W. Barana, w którym w sposób kompleksowy i usystematyzowany przedstawiono wszystkie instytucje obowiązującego ustawodawstwa pracy. Jego koncepcja zakłada całościowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy.

Opracowanie stanowi źródło szczegółowej wiedzy o tej gałęzi prawa, a zaprezentowane w nim rozważania dotyczące ważnych problemów praktycznych zaprezentowano w sposób uporządkowany i przejrzysty. Poglądy przedstawione przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy z różnych ośrodków naukowych będą użyteczne w stosowaniu obowiązujących norm oraz prowadzeniu racjonalnego dyskursu prawniczego w środowisku pracy.

 

Dlaczego warto mieć dostęp do wiedzy zawartej w Systemie:

  • zawiera opinie najwybitniejszych znawców prawa pracy zgromadzone w jednym miejscu
  • omawia zagadnienia prawa pracy, z uwzględnieniem ich korzeni, miejsca w systemie prawa, praktycznych problemów ich funkcjonowania oraz perspektyw rozwoju
  • kompleksowo, wyczerpująco omawia wszystkie instytucji prawa pracy
  • jest nieocenioną pomocą w rozwiązywaniu problemów procesowych
  • gromadzi cały dotychczasowy dorobek polskiej nauki prawa pracy w jednym miejscu - należycie usystematyzowany i wszechstronnie przeanalizowany
  • zawiera odpowiedzi na zawiłe i trudne pytania
  • pomaga Czytelnikowi uzyskać perspektywę, która pozwoli mu na samodzielne rozwiązanie problemu, przed którym stoi