System Prawa Karnego Procesowego

System pod redakcją naukową prof. dr. hab. Piotra Hofmańskiego stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej.


Opracowanie o charakterze systemowym jest czymś więcej niż komentarz, podręcznik czy encyklopedia. Może bowiem służyć jako źródło szczegółowej wiedzy o danej gałęzi prawa, może być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa.

 

Sukcesem niemającym dotąd precedensu jest skupienie wokół idei powstania Systemu Prawa Karnego Procesowego wszystkich bez wyjątku ośrodków uniwersyteckich zajmujących się postępowaniem karnym, a ponadto wielu światłych praktyków: sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokatów, członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

widok-podstawowy
 

Każdy ośrodek koordynuje prace nad jednym przynajmniej tomem Systemu, a jego redakcję obejmuje ktoś z tego ośrodka. To dzięki temu, będzie on – niezależnie od innych wskazywanych już walorów – obrazować stan wiedzy i nauki polskiego prawa karnego procesowego.Dlaczego warto mieć dostęp do wiedzy zawartej w Systemie:

  • stanowi raport o stanie wiedzy o procesie karnym – uwzględniając wieloletni dorobek nauki prawa karnego procesowego, a także judykatury zmagającej się z konkretnymi zagadnieniami interpretacyjnymi
  • ponadczasowo aktualny - stanowi podsumowanie dotychczasowego dorobku literatury i orzecznictwa w obszarze danej gałęzi prawa, który to dorobek jest bezwzględnie potrzebny do rozwiązywania problemów pojawiających się na tle obecnie obowiązujących przepisów prawa, ale także i tych przepisów, które będą obowiązywać w przyszłości
  • gromadzi cały dotychczasowy dorobek procesowej myśli prawniczej w jednym miejscu - należycie usystematyzowany i wszechstronnie przeanalizowany
  • omawia zagadnienia procedury karnej, z uwzględnieniem ich korzeni, miejsca w systemie prawa, praktycznych problemów ich funkcjonowania oraz perspektyw rozwoju
  • pomaga Czytelnikowi uzyskać perspektywę, która pozwoli mu na samodzielne rozwiązanie problemu, przed którym stoi
  • będzie nieocenionym źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy interesują się procedurą karną i uczestniczą w postępowaniu