Zawartość merytoryczna

Akty prawne

Komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.

Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego:

 • wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1918 r.;
 • wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Monitorze Polskim od 1945 r.;
 • wybór aktów opublikowanych w Monitorze Polskim w latach 1918 - 1939;

Metryki i ujednolicone teksty* aktów resortowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych

Komplet metryk i ujednoliconych tekstów** aktów prawa miejscowego opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r.

Wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego.

Metryki i teksty* projektów ustaw wraz z uzasadnieniami (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji).

* W LEX Gamma dostępne tylko metryki
**Teksty dostępne tylko w LEX Omega

Wykładnia

Orzeczenia sądowe:

 • publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK
 • publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda;
 • pochodzące z baz orzeczeń sądów dostępnych na stronach internetowych.

Orzeczenia administracji min.: samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP oraz Zespołu Arbitrów przy Prezesie UZP.

Pisma urzędowe:

 • ministerstw;
 • organów centralnych;
 • izb i urzędów skarbowych;
 • innych podmiotów administracji publicznej.

Wzory pism i umów:

 • pochodzące z dzienników urzędowych;
 • przygotowane przez specjalistów na zamówienie Redakcji Wolters Kluwer.

Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń:

 • pisanych przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Wolters Kluwer;
 • publikowanych w czasopismach: Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, Europejski Przegląd Sądowy, Finanse Komunalne, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, Glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich, Państwo i Prawo, Prokurator, Prokuratura i Prawo, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Publicznego, Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd terytorialny.

Tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z czasopism takich jak: Europejski Przegląd Sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa, Orzecznictwo Sądów Polskich, Państwo i Prawo, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, wydawnictwo Przegląd Prawa Publicznego, wydawnictwo Przegląd Sądowy, Samorząd Terytorialny, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review.

Dodatkowe dokumenty i narzędzia

Zbiory metryk publikacji prawniczych wybranych:

 • wybranych i opracowanych przez Redakcję Wolters Kluwer (bibliografia LEX)
 • wybranych i opracowanych przez Zespół Bibliografii Instytutu Nauk Prawnych PAN*

Zestawienia, czyli dokumenty zawierające zestawienia aktów prawnych i danych z aktów prawnych.

Dane teleadresowe sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP.

Kalkulatory.

* dostępna wyłącznie w LEX Omega

Eksperci

Serwis LEX, jako jedyny program na rynku, korzysta z rad i podlega nadzorowi merytorycznemu Rady Naukowej. Przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. dr hab. Krzysztof Grajewski.

Skład Rady Naukowej:

Przy aktualizacji i rozwijaniu zawartości merytorycznej Redakcja Wolters Kluwer współpracuje z:

Funkcje

Zamów prezentację

Dla kancelarii: Kup LEX Dla firm: Kup w Sklepie LEX