Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

Bazę wzorów wzbogacono o 192 dokumenty. Przypominamy, że program LEX Gamma zawieraja taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego,
wzór wynikający z art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zażalenie na postanowienie sądu o zwolnieniu doradcy podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,
o którym mowa w art. 180 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 19 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosę:

Istota precyzyjnego określenia zakresu zakazu konkurencji.
Stępnicka Katarzyna - Glosa do postanowienia SN z dnia 10 maja 2018 r., II PK 319/17

Do programu dodano ponadto m.in.:

  • 235 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Omega)
  • 10 065 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)
  • 184 akty prawa resortowego (LEX Omega)
  • 18 tekstów projektów ustaw (LEX Omega)
  • 8 843 orzeczenia sądów polskich (LEX Gamma, LEX Omega)
  • 76 orzeczeń administracji (LEX Omega)
  • 1 690 pism urzędowych (LEX Omega)