Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

Bazę wzorów wzbogacono o 134 dokumenty. Przypominamy, że program LEX Gamma zawieraja taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

Uchwała rady gminy w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
znajdująca umocowanie w art. 18(b) ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Protokół powołania zarządcy sukcesyjnego,
wzór mający źródło w art. 95(zc) § 1 w związku z art. 104 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 53 nowe dokumenty. Specjalnej uwadze polecamy Glosę:

Miarkowanie wysokości zachowku z uwagi na zasady współżycia społecznego.
Partyk Aleksandra - Glosa do wyroku s. apel. z dnia 9 maja 2018 r., V ACa 921/17

Do programu dodano ponadto m.in.:

  • 276 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Omega)
  • 12 285 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)
  • 258 aktów prawa resortowego (LEX Omega)
  • 29 tekstów projektów ustaw (LEX Omega)
  • 11 759 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Omega)
  • 402 orzeczenia administracji (LEX Omega)
  • 1 983 pism urzędowych (LEX Omega)