Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 19 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Zgłoszenie prezydenta miasta do rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spełnienie przesłanek z art. 6 ustawy antykorupcyjnej

Rzetecka-Gil Agnieszka - Glosa do wyroku WSA z dnia 27 lutego 2018 r., VIII SA/Wa 658/17

 

Skuteczne zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Sieradzka Małgorzata - Glosa do wyroku WSA z dnia 14 grudnia 2017 r., II SA/Ol 973/17

 

Bazę wzorów wzbogacono o 67 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Wniosek do sądu o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji,

wzór mający źródło w art. 112f § 1 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,

wzór oparty o art. 86 § 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

375 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

13 775 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

270 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

21 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

10 677 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

2 082 orzeczenia administracji (LEX Omega)

1 447 pism urzędowych (LEX Omega)