Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 19 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

Zgłoszenie prezydenta miasta do rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spełnienie przesłanek z art. 6 ustawy antykorupcyjnej
Rzetecka-Gil Agnieszka - Glosa do wyroku WSA z dnia 27 lutego 2018 r., VIII SA/Wa 658/17

Skuteczne zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
Sieradzka Małgorzata - Glosa do wyroku WSA z dnia 14 grudnia 2017 r., II SA/Ol 973/17

Bazę wzorów wzbogacono o 67 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

Wniosek do sądu o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji,
wzór mający źródło w art. 112f § 1 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,
wzór oparty o art. 86 § 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Do programu dodano ponadto m.in.:

  • 375 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
  • 13 775 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)
  • 270 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
  • 21 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)
  • 10 677 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
  • 2 082 orzeczenia administracji (LEX Omega)
  • 1 447 pism urzędowych (LEX Omega)