Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 22 nowe dokumenty. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

Abolicja indywidualna a prawo łaski Prezydenta
Florczak-Wątor Monika - Glosa do wyroku TK z dnia 17 lipca 2018 r., K 9/17

Możliwość zaliczenia dodatkowego świadczenia do płacy zasadniczej
Stępnicka Katarzyna - do wyroku SN z 5 dnia grudnia 2016 r., III PK 30/16

Bazę wzorów wzbogacono o 232 dokumenty. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

Odwołanie zarządcy sukcesyjnego,
wzór oparty o art. 95(zg) § 1 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

Zawiadomienie o dokonaniu interwencyjnego odbioru zwierzęcia przez Fundację,
wzór mający źródło w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Do programu dodano ponadto m.in.:

  • 186 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
  • 7 017 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)
  • 172 akty prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
  • 29 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)
  • 9 664 orzeczenia sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
  • 307 orzeczeń administracji (LEX Omega)
  • 1 556 pism urzędowych (LEX Omega)