Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 25 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Materiały z kontroli operacyjnej przekazane do postępowania podatkowego przez inne organy

Kudła Jacek - glosa do wyroku WSA z dnia 21 czerwca 2017 r., I SA/Wr 1341/16

 

Gwarancja wadialna może obejmować tylko jednego członka konsorcjum

Sieradzka Małgorzata - glosa do wyroku SN z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. IV CSK 86/17

 

Bazę wzorów wzbogacono o 163 dokumenty. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Sprzedaż z wypłatą środków pieniężnych z depozytu,

wzór związany z art. 155, art. 535 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz o art. 108 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

 

Polityka korzystania z usług podmiotów przetwarzających,

znajdujący oparcie w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

319 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

12 124 akty prawa miejscowego (LEX Omega)

218 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

27 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

17 767 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

385 orzeczeń administracji (LEX Omega)

2 609 pism urzędowych (LEX Omega)