Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 25 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

Materiały z kontroli operacyjnej przekazane do postępowania podatkowego przez inne organy
Kudła Jacek - glosa do wyroku WSA z dnia 21 czerwca 2017 r., I SA/Wr 1341/16

Gwarancja wadialna może obejmować tylko jednego członka konsorcjum
Sieradzka Małgorzata - glosa do wyroku SN z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. IV CSK 86/17

Bazę wzorów wzbogacono o 163 dokumenty. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

Sprzedaż z wypłatą środków pieniężnych z depozytu,
wzór związany z art. 155, art. 535 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz o art. 108 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Polityka korzystania z usług podmiotów przetwarzających,
znajdujący oparcie w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Do programu dodano ponadto m.in.:

  • 319 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
  • 12 124 akty prawa miejscowego (LEX Omega)
  • 218 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
  • 27 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)
  • 17 767 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
  • 385 orzeczeń administracji (LEX Omega)
  • 2 609 pism urzędowych (LEX Omega)