Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 20 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Zakres uprawnionej kontroli pracownika

Stępnicka Katarzyna - glosa do wyroku SN z dnia 15 listopada 2017 r., III PK 161/16

 

Wartość nieruchomości obciążonej hipoteką

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz - glosa do postanowienia SN z dnia 26 stycznia 2017 r., I CSK 54/16

 

Bazę wzorów wzbogacono o 131 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy z powodu naruszenia zakazu łączenia funkcji wójta z mandatem senatora,

wzór oparty o art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 27 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 492 § 1 pkt 5 , art. 492 § 4 , art. 492 § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

 

Pozwolenie wodnoprawne - likwidacja rowów przydrożnych,

wzór mający źródło w art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz art. 545 ust. 4 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

223 akty prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

7 142 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

224 akty prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

38 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

12 036 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

248 orzeczeń administracji (LEX Omega)

2 003 pisma urzędowe (LEX Omega)