Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 15 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Odpowiedzialność administratora fanpage’a na Facebooku za przetwarzanie danych osobowych

Czerniawski Michał - glosa do wyroku TS z dnia 5 czerwca 2018 r., C-210/16

 

Sprzedaż ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) jako pośrednictwo ubezpieczeniowe

Sieradzka Małgorzata -glosa do wyroku TS z dnia 31 maja 2018 r., C-542/16

 

Bazę wzorów wzbogacono o 95 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Przedwstępna umowa sprzedaży udziału w prawie własności lokalu garażowego,

wzór oparty o art. 155 , art. 195 , art. 196 , art. 389 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy,

wzór mający źródło w art.300 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prawcy oraz w art. 353[1] Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

240 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

4 377 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

180 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

52 teksty projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

8 125 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

290 orzeczeń administracji (LEX Omega)

1 702 pisma urzędowe (LEX Omega)