Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 28 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Kwalifikacja prawna zatrudnienia przedsiębiorcy

Stępnicka Katarzyna - glosa do wyroku SN z dnia 20 lutego 2018 r., II UK 711/16

 

Brak prawidłowego doręczenia jednostce decyzji o nałożeniu opłaty publicznoprawnej a możliwość egzekucji na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego

Matusiak-Frącczak Magdalena - glosa do wyroku TS z 26 kwietnia 2018 r., C-34/17

 

Bazę wzorów wzbogacono o 155 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad stosowania podzielnej płatności,

wzór oparty o art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 108(a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 

Decyzja odmowna 300+ z powodu braku statusu ucznia,

wzór mający źródło w § 10 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

248 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

10 389 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

248 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

31 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

14 438 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

28 orzeczeń administracji (LEX Omega)

2 606 pism urzędowych (LEX Omega)