Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 35 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Zagadnienie urlopu bezpłatnego sekretarza gminy wybranego na burmistrza gminy

Rzetecka-Gil Agnieszka - glosa do wyroku SN z dnia 1 lutego 2017 r., I PK 41/16

 

Zatrudnianie przez wspólnoty wyznaniowe lub organizacje religijne a zasada niedyskryminacji ze względu na religię lub przekonania

Matusiak-Frącczak Magdalena - glosa do wyroku TS z dnia 17 kwietnia 2018 r., C 414/16

 

Bazę wzorów wzbogacono o 21 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Wniosek powoda o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność,

wzór oparty o art. 209 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

Upoważnienie dla kierownika OPS w sprawach programu "Dobry start",

wzór mający źródło w § 8 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

331 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

8 573 akty prawa miejscowego (LEX Omega)

261 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

36 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

17 593 orzeczenia sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

663 orzeczenia administracji (LEX Omega)

2 301 pism urzędowych (LEX Omega)