Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 18 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Prawo do odzyskania VAT po przedawnieniu zobowiązań

Wesołowska Agnieszka - glosa do wyroku TS z dnia 21 marca 2018 r., C-533/16

 

Świadczenie usług na rzecz gminy a zabronione korzystanie z mienia komunalnego gminy

Florczak-Wątor Monika - glosa do wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2017 r., II OSK 550/17

 

Bazę wzorów wzbogacono o 179 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nieobecnego dyrektora,

wzór oparty o art. 63 ust. 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

Decyzja przyznająca jednorazowe świadczenie "Za życiem",

wzór mający źródło w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

196 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

7 184 akty prawa miejscowego (LEX Omega)

217 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

30 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega))

8 169 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

480 orzeczeń administracji (LEX Omega)

1 667 pism urzędowych (LEX Omega)