Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 45 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Prowadzenie działalności gospodarczej jako tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym

Stępnicka Katarzyna - glosa do wyroku SN z dnia 5 października 2017 r., I UK 395/16

 

Dopuszczalność wykorzystania w postępowaniu karnym dowodu nielegalnie pozyskanego.

Florczak-Wątor Monika - glosa do wyroku s. apel. z dnia 27 kwietnia 2017 r., II AKa 213/16

 

Bazę wzorów wzbogacono o 58 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Skarga nadzwyczajna - pozbawienie władzy rodzicielskiej,

wzór oparty o art. 89, 90, 91, Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

 

Rozłożenie na raty płatności za DPS,

wzór wynikający z art. 104 ust. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

235 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

12 374 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

216 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

46 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

13 733 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

368 orzeczenia administracji (LEX Omega)

2 228 pism urzędowych (LEX Omega)