Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 38 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Rezygnacja z funkcji jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Rzetecka-Gil Agnieszka - glosa do uchwały SN z dnia 7 kwietnia 2016 r., III CZP 84/15

 

Zakaz dokonywania czynności notarialnej a przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.

Oleszko Aleksander - glosa do postanowienia SN z dnia 14 listopada 2017 r., V KK 219/17

 

Bazę wzorów wzbogacono o 54 dokumenty. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Umowa czarteru,

wzór oparty o art. 188 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.

 

Umowa na roboty budowlane polegające na budowie budynku w formule "zbuduj",

wzór związany z art. 139 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

201 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

8 939 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

220 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

25 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

14 343 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

273 orzeczenia administracji (LEX Omega)

2 185 pism urzędowych (LEX Omega)