Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

 

Do bazy glos w programie LEX Omega dodano 21 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy glosę:

 

Przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia

Postulski Kazimierz - glosa do uchwały 7 sędziów SN z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17

 

Bazę wzorów wzbogacono o 39 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji,

wzór oparty o art. 23a § 1 i art. 489 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

 

Postanowienie o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

o którym mowa w art. 373 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

172 akty prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

6 544 akty prawa miejscowego (LEX Omega)

186 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

30 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

14 616 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

400 orzeczeń administracji (LEX Omega)

1 309 pisma urzędowe (LEX Omega)