Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 39 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Przewalutowanie kredytu według kursu z dnia wypłaty kredytu, jako konsekwencja niedozwolonej klauzuli

Gontarski Waldemar - glosa do wyroku SN z dnia 14 lipca 2017 r., II CSK 803/16

 

Płatność zbliżeniowa a kradzież z włamaniem

Krakowiak Damian - glosa do wyroku SN z 22 marca 2017 r., III KK 349/16

 

Bazę wzorów wzbogacono o 96 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej,

wzór oparty o art. 16 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Wniosek o wyłączenie niezbywalnych ruchomości z masy upadłości,

wzór oparty o art. 315, art. 121 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

362 akty prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

9 133 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

359 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

36 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

16 927 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

578 orzeczeń administracji (LEX Omega)

2 694 pisma urzędowe (LEX Omega)