Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 14 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Zadośćuczynienie dla bliskich krewnych osoby pokrzywdzonej w wypadku

Partyk Aleksandra - glosa do wyroku s.apel. z dnia 20 lipca 2017 r., I ACa 1771/16

 

Doręczanie pocztowe udostępnianej dokumentacji medycznej

Zimna Tamara - glosa do wyroku NSA z 9 maja 2017 r., II OSK 311/17

 

Bazę wzorów wzbogacono o 28 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,

wzór oparty o art. 30 § 1 pkt 2 , art. 32 , art. 36 , art. 242 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

Postanowienie sędziego komisarza o wyłączeniu spadku z masy upadłości,

wzór oparty o art. 119 , art. 121 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

361 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

12 968 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

364 akty prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

21 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

14 015 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

726 orzeczeń administracji (LEX Omega)

2 049 pism urzędowych (LEX Omega)