Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 45 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Dopuszczalność sądowej kontroli prawidłowości wyboru sędziego TK oraz Prezesa i Wiceprezesa TK

Monika Florczak-Wątor - glosa do wyroku TK z 11 września 2017 r., K 10/17

 

Zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią osoby najbliższej po wielu latach od zdarzenia

Partyk Aleksandra - glosa do wyroku s.apel. z dnia 18 maja 2017 r., I ACa 1045/16

 

Bazę wzorów wzbogacono o 70 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu,

wzór oparty o art. 203[1] , art. 210 , art. 378 , art. 379 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wzór oparty o art. 38 ust. 4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

278 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

9 325 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

211 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

38 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

13 672 orzeczenia sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

154 orzeczenia administracji (LEX Omega)

2 435 pism urzędowych (LEX Omega)