Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 14 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Zgodność zgromadzeń cyklicznych z Konstytucją.

Monika Florczak-Wątor - glosa krytyczna do wyroku TK z dnia 16 marca 2017 r., Kp 1/17.

 

Kognicja sądu administracyjnego w sprawach o połączenie instytucji kultury.

Sieradzka Małgorzata - glosa do postanowienia WSA z dnia 30 stycznia 2017 r., VII SA/Wa 2411/16

 

Bazę wzorów wzbogacono o 228 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o alimenty,

oparty o art. 133 i art. 135 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w związku z art. 185 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

Pozew o zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego,

oparty o art. 446 § 4 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze,

oparty o art. 13a i 14 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Decyzja przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2017/2018,

oparta o art. 16(a), art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 2, art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

247 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

4 508 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

300 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

6 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

9 762 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

333 orzeczenia administracji (LEX Omega)

2 179 pism urzędowych (LEX Omega)