Kompetencje i umiejętności dorosłych w świetle badań PIAAC i BKL

Komentarz praktyczny | Dziedziczak-Foltyn Agnieszka

W dobie budowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, coraz bardziej na znaczeniu zyskują kompetencje jednostek. Kompetencje rozumiane przede wszystkim jako połączenie wiedzy i umiejętności stanowią przedmiot badań, których wyniki użyteczne mogą być dla rządów w bardziej optymalnym projektowaniu polityki edukacyjnej i polityki rynku pracy.

Chcesz osiągać najlepsze wyniki? Zainwestuj w satysfakcję pracowników!
Zadowoleni pracownicy są o 85% bardziej wydajni niż pozostali*

Redakcja Serwisu HR w szczególności poleca:

Raport rynkowy: HR w 2017 roku: nie zabraknie wyzwań

Pozyskanie pracowników, a następnie ich utrzymanie staje się coraz trudniejsze i to nie tylko w wysoko wyspecjalizowanych branżach. Poprzeczka stale wędruje w górę, pokazując, że zmiany gospodarcze i wyzwania rynku muszą doprowadzić do zmiany w myśleniu o kompetencjach i potencjale pracowników. Poszukujemy potencjału, ale jest to towar deficytowy. Poszukujemy kompetencji, ale konkurowanie o ich pozyskanie staje się coraz trudniejsze.

Redakcja Serwisu HR w szczególności poleca:

Studium przypadku: Aktywna przestrzeń biurowa w firmie Skanska

W warszawskiej centrali firmy Skanska Commercial Development Europe została wcielona w życie idea Activity Based Workplace. Zakłada ona tworzenie maksymalnie otwartej i dostosowywalnej do potrzeb pracowników przestrzeni biurowej. Chodzi tu o kreowanie miejsca, w którym pracownicy nie mają na stałe przypisanych biurek, codziennie mogą pracować w innym miejscu oraz w innym towarzystwie i gdzie nawet prezes firmy nie ma swojego gabinetu.

Redakcja Serwisu HR w szczególności poleca: 

Ostatni kwartał roku to czas pełnego skupienia na zrealizowaniu założonych przez organizacje wyników, ale również ważny moment na podsumowanie pracy podwładnych oraz ich indywidulanych osiągnięć. Ocena okresowa to dla menedżerów odpowiedni czas, żeby zweryfikować osiągnięcia swoich zespołów, nagrodzić utalentowanych pracowników z wynikami przekraczającymi oczekiwania, ale przede wszystkim umiejętnie zarządzić tymi, którym konkretnych celów nie udało się zrealizować. W takim przypadku niezwykle przydatnym narzędziem może okazać się Program Poprawy Wyników (z ang. Performance Improvement Plan).