Na poziomie powiatu i województwa nieudzielenie wotum zaufania będzie skutkowało koniecznością przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem zarządu. W gminie, gdzie wójt (burmistrz, prezydenta miasta) pochodzi z bezpośrednich wyborów i jego pozycja jest wobec tego silniejsza, nieudzielenie wotum zaufania dwa lata z rzędu może skutkować przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrz, prezydenta miasta).

Czy raport o stanie gminy okaże się narzędziem wzmocnienia rad (sejmików) wobec organów wykonawczych, czy usprawni działania organów jednostek samorządu terytorialnego, a może stanie się narzędziem walki politycznej na arenie lokalnej i regionalnej, a niekiedy i krajowej? Czas pokaże, wszystkie scenariusze są bowiem prawdopodobne.

W sferze prawnej przepisy ustaw samorządowych regulujące kwestie raportu o stanie gminy, powiatu, województwa pozostawiają wiele do życzenia. Niestety, ustawodawca po raz kolejny przygotował przepisy pełne luk, niejasności i wątpliwości. W pierwszej kolejności zmierzyć się będą z nimi musieli urzędnicy we wszystkich polskich samorządach. Aby ułatwić to zadanie udostępniliśmy w LEX Samorząd Terytorialny Plus cztery komentarze praktyczne szczegółowo omawiające kwestie raportu: jego przygotowania, treści, rozpatrzenia czy udziału mieszkańców w debacie.

Raport o stanie jst - istota, zakres i przygotowanie

Uchwała rady jst w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie jst

Raport o stanie jst - udział mieszkańców jst

Raport o stanie jst - rozpatrzenie i głosowanie nad głosowanie wotum zaufania.

 

Powyższe komentarze praktyczne wraz ze stosownymi przepisami ustaw samorządowych oraz aktualnym komentarzem do ustawy o samorządzie gminnym zostały zebrane w analizę Raport o stanie gminy, powiatu, województwa (dostępną także w LEX Samorząd Terytorialny).

 

Bartosz Starczewski
Product manager administracja publiczna