Proces kształtowania się i rozwoju budżetów obywatelskich został także dostrzeżony przez ustawodawcę. W wyniku nowelizacji ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, które zostały zmienione 31 stycznia 2018 r., do tych aktów prawnych zostały wprowadzone przepisy ramowo regulujące kwestie związane z budżetami obywatelskimi. Regulacje te nie są pełne (powinny być uszczegółowione w drodze uchwał rad i sejmików) i na pewno nie są pozbawione niejasności.


Stąd polecamy komentarze praktyczne, dostępne w LEX Samorząd Terytorialny Plus, które wskazują na podstawowe problemy związane z ustawowymi regulacjami budżetu obywatelskiego oraz na możliwości ich rozwiązania:
Budżet obywatelski jst - istota i zasady
Budżet obywatelski jst - uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
Budżet obywatelski jst - zagadnienia finansowe

 

Bartosz Starczewski
Product manager administracja publiczna