Od nowej kadencji samorządów przewodniczący będzie uprawniony do wydawania poleceń służbowych pracownikom obsługującym organ stanowiący. Czas pokaże, jak rozwinie się ta instytucja - w wielu dużych samorządach może wręcz doprowadzić do wyodrębnienia komórek organizacyjnych w urzędach zajmujących się wyłącznie obsługą rady (sejmiku), której kierownikiem będzie przewodniczący organu stanowiącego.

Kolejną instytucją uregulowaną w ustawach samorządowych jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Uwzględniona w wielu jednostkach w statutach, od nowej kadencji będzie ustawowym uprawnieniem obywateli. Projekt zgłoszony przez odpowiednio liczną grupę mieszkańców będzie musiał być rozpatrzony przez radę (sejmik). Zadaniem organu stanowiącego będzie także określenie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

 

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzami praktycznymi dostępnymi LEX Samorząd Terytorialny Plus:

Polecenia służbowe wydawane przez przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w jst

Uchwała rady jst w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich

 

Bartosz Starczewski

Product manager administracja publiczna