W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na Uprawnienia kontrolne radnych samorządowych, czyli ukształtowane na wzór poselskich i senatorskich możliwości uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń oraz wglądu w działalność urzędu oraz spółek, osób prawnych, zakładów, przedsiębiorstw i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.

Kolejne nowe uprawnienia to Interpelacje i zapytania radnych samorządowych, które będzie można kierować do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa w aktualnych lub istotnych sprawach dla jednostki samorządu.

Warto wspomnieć także o zmianie w organizacji rad (sejmików), czyli ustawowym obowiązku powołania komisji skarg, wniosków i petycji w organie stanowiącym jednostki. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez rady jst - komisja skarg, wniosków i petycji muszą być uwzględnienione w statutach jednostek samorządu.

 

Bartosz Starczewski
Product manager administracja publiczna