Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., wprowadziła wiele zmian, w tym nową instytucję rozstrzygania wątpliwości dotyczących stanu faktycznego sprawy na korzyść strony (dodany art. 81a). Jej pierwowzorem jest zasada in dubio pro reo, zatem jej celem jest ochrona strony postępowania administracyjnego i jej praw.

W jakich sytuacjach można i należy ten przepis zastosować? Jaki jest skutek jego zastosowania? W których postępowaniach jest to niedopuszczalne? Jaka jest relacja między art. 81 kpa a również nowym art. 7a kpa (rozstrzyganie na korzyść strony wątpliwości co do treści normy prawnej)?

Na te pytania odpowiada komentarz praktyczny "Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących stanu faktycznego sprawy na korzyść strony" autorstwa dr. Macieja Nowaka dostępny w LEX dla Samorządu Terytorialnego Plus.

 

Bartosz Starczewski
Product manager administracja publiczna