Najnowsza wersja komentarza aktualizowanego do Kodeksu postępowania administracyjnego, aktualna na dzień 1 stycznia 2018 r., jest już dostępna w serwisie LEX. 

Autorem komentarza jest dr hab. Piotr Przybysz, autor wielu publikacji naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego oraz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska