Do 30 listopada br. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podjęcia tzw. uchwał deklaratoryjnych stwierdzających przekształcenie szkoły lub zespołu publicznych szkół z mocy prawa.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe, w przypadku przekształceń szkół podstawowych z mocy prawa (np. sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I–VI staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I–VIII) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do podjęcia uchwał deklaratoryjnych do dnia 30 listopada.

Podjęcie ww. uchwał stwierdzających przekształcenie, zapewni porządek w kwestiach formalno-prawnych związanych z wdrożeniem reformy oświaty.

By pomóc naszym Użytkownikom, w LEX opublikowano wzory tzw. uchwał deklaratoryjnych:

– Uchwała Rady Gminy w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową

– Uchwała Rady Gminy w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej

– Uchwała Rady Gminy w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej w szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII

– Uchwała Rady Gminy w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową

– Uchwała Rady Gminy w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia

– Uchwała Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną

– Uchwała Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia

Polecamy również zapoznać się z dokumentem Procedura przekształcania szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego, która opisuje jakie zadania ustawodawca przewidział dla organów odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stwierdzenia przekształcenia szkół i zespołów prowadzonych przez te jednostki z mocy prawa.

Autorka wzorów - prawnik Agata Piszko - jest prawnikiem, członkiem stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oświatą na szczeblu samorządowym, prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie oświaty i pragmatyki zawodowej nauczycieli, pracowników samorządowych oraz roli samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki oświatowej. Od 2009 r. współpracuje w firmą Wolters Kluwer – w serwisie LEX Prawo Oświatowe, autor odpowiedzi na pytania, komentarzy i wzorów z tematyki oświatowej, prawa pracy, prawa samorządu terytorialnego. Doradca Centrum Pomocy Profesjonalisty – Prawo Oświatowe.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska