ProgMedica Premium

ProgMedica Premium to rozszerzona wersja oprogramowania ProgMedica, która gwarantuje podmiotom leczniczym systemowe zarządzanie ochroną danych osobowych.

ProgMedica Premium umożliwia realizację i ewaluację obowiązków wynikających z RODO dzięki:

badaniu zgodności z prawem przy wykorzystaniu list pytań kontrolnych
zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych
prowadzeniu rejestrów wymaganych przez RODO

Systemowe zarządzanie danymi osobowymi z ProgMedica Premium

 • Realizacja badań zgodności z wymaganiami RODO

  Listy pytań kontrolnych (tzw. checklisty) w ProgMedica Premium zostały przygotowane przez ekspertów specjalizujących się w ochronie danych osobowych. Umożliwiają one przeprowadzenie analizy gotowości do RODO i ciągłe monitorowanie zgodności z RODO.

  Kolejną zaletą systemu jest Generator checklist, dzięki któremu użytkownik może opracować własne listy pytań kontrolnych do nowych wewnętrznych procedur wynikających z RODO.

 • Automatyzacja zgłaszania i zarządzania naruszeniami

  ProgMedica Premium umożliwia zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych za pomocą specjalnego formularza przez pracowników lub odbiorców zewnętrznych (dostawców, pacjentów) Zgłoszone incydenty automatycznie tworzą „Rejestr naruszeń”.

  ProgMedica Premium wysyła alerty przypominające o konieczności powiadomienia w ciągu 72 h właściwego organu o takim naruszeniu.

 • Sprawne prowadzenie rejestrów według nowych obowiązków

  System zawiera zestaw rejestrów opracowanych przez ekspertów ochrony danych osobowych, co pozwala na dokumentowanie zachowania należytej staranności w zabezpieczaniu danych osobowych.

Wybrane funkcje systemu ProgMedica Premium

Formularz naruszenia ochrony danych osobowych

Formularz naruszenia ochrony danych osobowych

Rejestr czynności przetwarzania (RODO)

Rejestr czynności przetwarzania (RODO)

Badania zgodności z RODO

Badania zgodności z RODO

Lista pytań kontrolnych (RODO)

Lista pytań kontrolnych (RODO)