Mini Audyt RODO

Już od kilku miesięcy obowiązuje unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Wszystkie instytucje ochrony zdrowia powinny podjąć odpowiednie kroki, aby zgodnie z prawem zarządzać danymi osobowymi. A stawka jest wysoka. Wszystko po to, aby uniknąć nie tylko wysokich kar finansowych przewidzianych przez RODO, ale także utraty reputacji.

Skorzystaj z naszego „Mini Audytu RODO” i sprawdź, w których obszarach działasz zgodnie z prawem, a które wymagają jeszcze poprawy. „Mini Audyt RODO” to lista kontrolna składająca się z 19 pytań. Pomoże Ci ocenić stopień obecnego dostosowania placówki leczniczej do przepisów RODO.

Przejdź do Mini Audytu RODO

Mini Audyt RODO należy traktować jako narzędzie pomocnicze, umożliwiające wstępną ocenę stosowania wymagań RODO przez placówki medyczne. Wynik uzyskany na podstawie udzielonych odpowiedzi stanowi jedynie wskazówkę, czy podejmowane przez placówkę działania są wystarczające. Pytania zostały opracowane przez eksperta Wolters Kluwer Polska (r. pr.  Macieja Łokaja), specjalizującego się w ochronie danych osobowych oraz w oparciu o wybrane zagadnienia z list pytań kontrolnych dostępnych w programie ProgMedica Premium.

Systemowe zarządzanie ochroną danych osobowych zgodnie z RODO?
Teraz to możliwe, dzięki systemowi ProgMedica Premium.