1
Zgodnie z kodeksem pracy od 1 września 2018 r. zabronione jest zatrudnianie osoby, która:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_1_comment:body}
2
Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_2_comment:body}
3
W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_3_comment:body}
4
Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_4_comment:body}
5
Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_5_comment:body}
6
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_6_comment:body}
7
Umowa o pracę na czas określony może być zawarta na okres dłuższy niż 33 miesiące:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_7_comment:body}
8
Urlop wychowawczy:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_8_comment:body}
9
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie obejmują:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_9_comment:body}
10
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_10_comment:body}

Chcesz poznać poprawne odpowiedzi do wszystkich pytań?
Wypełnij poniższy formularz – otrzymasz poprawne odpowiedzi w e‑mailu oraz specjalny, bezpłatny kod dostępu do nowego programu LEX Kadry na 7 dni.

    W LEX Kadry znajdziesz pełne uzasadnienia odpowiedzi oraz:
  • komentarze ekspertów do bieżących zadań z zakresu prawa pracy
  • bazę odpowiedzi na pytania użytkowników
  • gotowych wzorów dokumentów oraz procedur
  • codziennie aktualizowanej bazy przepisów prawa pracy

Wypełnij formularz i zapoznaj się z poprawnymi odpowiedziami:

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Invalid Input

Pole wymagane

Pole wymagane

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com.
Pole wymagane

Pole wymagane

Pola wymagane

ZYSKAJ odpowiedzi na pytania + BEZPŁATNY dostęp do LEX Kadry na 7 dni

Twoje dane są niezbędne do nadania indywidualnego dostępu

Dostęp testowy jest BEZPŁATNY i zostanie wyłączony po 7 dniach