RODO w oświacie, praktyczne wyjaśnienie nowych regulacji

BEZPŁATNY e-book RODO w oświacie

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, tzw. RODO. Reforma ochrony danych obejmuje wszystkie podmioty, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych, dotyczy to również szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych. Nowe regulacje nakładają na dyrektorów tych placówek - jako administratorów danych osobowych, szereg obowiązków, nowe zasady odpowiedzialności oraz sankcje finansowe za nieprzestrzeganie przepisów RODO.

Poradnik „RODO w oświacie” ma na celu praktyczne wyjaśnienie zagadnień związanych ze stosowaniem nowych regulacji.

Dzięki wyjaśnieniom ekspertów, dowiesz się m.in.:

  • Jak bezpiecznie przetwarzać dane na gruncie nowych przepisów oraz przygotować czy zaktualizować niezbędne procedury i dokumentację?
  • Czy podanie danych o stanie zdrowia dziecka w przedszkolu jest niezgodne z RODO?
  • Jakie są zasady korzystania przez placówki z usług podmiotów zewnętrznych oraz zasady przetwarzania danych przez te podmioty?
  • Jakie informacje z zakresu RODO powinny znaleźć się na stronie internetowej szkoły?
  • Czy rodzice mogą wykonywać swoimi aparatami zdjęcia podczas uroczystości szkolnych?
  • Jak zgłaszać naruszenia przepisów RODO oraz jakie są przewidywane sankcje?

Dzięki e-bookowi będziesz wiedział, jak:

  • zgodnie z nowymi wytycznymi prowadzić w placówce dokumentację przetwarzania,
  • prawidłowo dostosować regulacje RODO do praktyki szkolnej,
  • zabezpieczać dokumentację uczniów i pracowników w swojej placówce.
 
RODO w oświacie, praktyczne wyjaśnienie nowych regulacji
Aby otrzymać darmowy e-book, wypełnij formularz.
Na podany adres e-mail otrzymasz e-booka.
strzałka w dół
Imię i nazwisko*
Email*
Nazwa organizacji
Stanowisko
Invalid Input
Telefon*
Konsultant zadzwoni na podany numer w ciągu 2 dni roboczych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji dostępu do zamówionego e-booka, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji ww. dostępu, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com.
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane